Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp – USŁUGI SPOŁECZNE – Zapewnienie udziału w kursach/szkoleniach/ zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla nauczycieli Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Nowym Targu oraz Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp – USŁUGI SPOŁECZNE – Zapewnienie udziału w kursach/szkoleniach/ zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla nauczycieli Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Nowym Targu oraz Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

KRÓTKI OPIS:

Zapewnienie udziału w kursach/szkoleniach/ zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla nauczycieli Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Nowym Targu oraz Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, Projekt pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 12 następujących części:

Część nr 1 Zapewnienie udziału/ zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn.: „Dekoracja stołu” dla jednego nauczyciela przedmiotów gastronomicznych zakwalifikowanych na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół w Jabłonce w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

Część nr 2Zapewnienie udziału/ zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn.: „HACCP w gastronomi” dla jednego nauczyciela przedmiotów gastronomicznych zakwalifikowanego na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół w Jabłonce w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 stanowi załącznik nr 3 do Ogłoszenia.

Część nr 3 Zapewnienie udziału/ zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn.: „Podatek VAT w praktyce” dla jednego nauczyciela przedmiotów ekonomicznych zakwalifikowanego na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół w Jabłonce w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w  branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3 stanowi załącznik nr 4 do Ogłoszenia.

Część nr 4Zapewnienie udziału/ zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Sommelierskiego dla jednego nauczyciela przedmiotów gastronomicznych zakwalifikowanego na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół w Jabłonce w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 4 stanowi załącznik nr 5 do Ogłoszenia.

Część nr 5Zapewnienie udziału/ zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn.: „Zdobnictwo cukiernicze” dla jednego nauczyciela przedmiotów gastronomicznych zakwalifikowanych na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół w Jabłonce w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 5 stanowi załącznik nr 6 do Ogłoszenia.

Część nr 6Zapewnienie udziału/ zorganizowanie i przeprowadzenie kursu baristycznego I stopnia dla jednego nauczyciela zakwalifikowanego na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 6 stanowi załącznik nr 7 do Ogłoszenia.

Część nr 7Zapewnienie udziału/ zorganizowanie i przeprowadzenie kursu baristycznego II stopnia dla jednego nauczyciela zakwalifikowanego na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 7 stanowi załącznik nr 8 do Ogłoszenia.

Część nr 8Zapewnienie udziału/ zorganizowanie i przeprowadzenie kursu baristycznego I stopnia dla jednego nauczyciela zakwalifikowanego na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 8 stanowi załącznik nr 9 do Ogłoszenia.

Część nr 9Zapewnienie udziału/ zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kelnerskiego I stopnia dla jednego nauczyciela zakwalifikowanego na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 9 stanowi załącznik nr 10 do Ogłoszenia.

Część nr 10Zapewnienie udziału/ zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn.: „Systemy informatyczne w turystyce i hotelarstwie” dla jednego nauczyciela zakwalifikowanego na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 10 stanowi załącznik nr 11 do Ogłoszenia.

Część nr 11Zapewnienie udziału/ zorganizowanie i przeprowadzenie kursu JAVA dla jednego nauczyciela zakwalifikowanego na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 11 stanowi załącznik nr 12 do Ogłoszenia.

Część nr 12Zapewnienie udziału/ zorganizowanie i przeprowadzenie kursu PHP zaawansowanego dla jednego nauczyciela zakwalifikowanego na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 12 stanowi załącznik nr 13 do Ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI DOSTĘPNE PONIŻEJ:

1)Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikiem nr 1 (formularzem oferty)

2)Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1

3)Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2

4)Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3

5)Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 4

6)Załącznik nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 5

7)Załącznik nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 6

8)Załącznik nr 8 – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 7

9)Załącznik nr 9 – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 8

10)Załącznik nr 10 – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 9

11)Załącznik nr 11 – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 10

12)Załącznik nr 12 – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 11

13)Załącznik nr 13 – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 12

14)Załącznik nr 14 – Projekt umowy

15)ZESTAWIENIE – WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT

16)Informacja o nieudzieleniu zamówienia w części nr 4

17)Informacja o udzieleniu zamówienia w części nr 10, 11 i 12

18)Informacja o udzieleniu zamówienia w części nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 i 9