Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp – USŁUGI SPOŁECZNE – Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp – USŁUGI SPOŁECZNE – Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

KRÓTKI OPIS:

Przedmiotem zamówienia są następujące usługi :

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów  w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, Projekt pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 7 następujących części:

Część nr 1Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu barmana dla uczniów zakwalifikowanych na kurs przez Komisję powołaną w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 stanowi załącznik nr 2  do Ogłoszenia.

Część nr 2Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kelnera dla uczniów zakwalifikowanych na kurs przez Komisję powołaną w Zespole Szkół w Jabłonce w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 stanowi załącznik nr 3  do Ogłoszenia.

Część nr 3 Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu barmana dla uczniów zakwalifikowanych na kurs przez Komisję powołaną w Zespole Szkół w Jabłonce w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3 stanowi załącznik nr 4  do Ogłoszenia.

Część nr 4Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn.: „Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym” dla uczniów zakwalifikowanych na kurs przez Komisję powołaną w Zespole Szkół w Jabłonce w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 4 stanowi załącznik nr 5  do Ogłoszenia.

Część nr 5Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn.: „Operator koparko-ładowarki klasa III – wszystkie typy” dla uczniów zakwalifikowanych na kurs przez Komisję powołaną w Zespole Szkół w Jabłonce w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 5 stanowi załącznik nr 6  do Ogłoszenia.

Część nr 6Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawacza metodą MAG (135) dla uczniów zakwalifikowanych na kurs przez Komisję powołaną w Zespole Szkół w Jabłonce w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 6 stanowi załącznik nr 7 do Ogłoszenia.

Część nr 7Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn.: „Dekorowanie wyrobów cukierniczych” dla uczniów zakwalifikowanych na kurs przez Komisję powołaną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 7 stanowi załącznik nr 8  do Ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI DOSTĘPNE PONIŻEJ:

1)Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikiem nr 1 (formularzem ofertowym)

2)Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1

3)Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2

4)Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3

5)Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 4

6)Załącznik nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 5

7)Załącznik nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 6

8)Załącznik nr 8 – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 7

9)Załącznik nr 9 – Projekt umowy

10)Modyfikacja załącznika nr 1 do Ogłoszenia – Formularza ofertowego

11)Pytania, odpowiedzi, modyfikacja UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

12)ZESTAWIENIE – WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT

13)Informacja o udzieleniu zamówienia w części nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7

14)Informcja o udzieleniu zamówienia w części nr 1