Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp – USŁUGI SPOŁECZNE
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp – USŁUGI SPOŁECZNE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp – USŁUGI SPOŁECZNE Przedmiotem zamówienia są następujące usługi :

Udział w kursach/szkoleniach dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 6 Części:

 1. Udział w kursie baristy dla nauczyciela zakwalifikowanego na kurs przez Komisje powołaną w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno – usługowej w powiecie nowotarskim.”
 2. Udział w kursie inwentaryzacja w praktyce dla dwóch   nauczycieli zakwalifikowanych na kurs przez Komisje powołaną w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno – usługowej w powiecie nowotarskim.”
 3. Udział w szkoleniu w zakresie negocjacji w biznesie i handlu dla nauczyciela zakwalifikowanego na szkolenie przez Komisje powołaną w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno – usługowej w powiecie nowotarskim.”
 4. Udział w szkoleniu Profesjonalny Office Manager dla nauczyciela zakwalifikowanego na szkolenie przez Komisje powołaną w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno – usługowej w powiecie nowotarskim.
 5. Udział w szkoleniu Poligon Handlowy dla dwóch nauczycieli zakwalifikowanych na szkolenie przez Komisje powołaną w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno – usługowej w powiecie nowotarskim.”
 6. Udział w szkoleniu z doskonalenia wizerunku w pracy biurowej dla nauczyciela zakwalifikowanego na szkolenie przez Komisje powołaną w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno – usługowej w powiecie nowotarskim.”
 7. Szczegółowe opisy przedmiotów zamówienia dla Części od 1 do 6 stanowią załączniki nr od 1 a do 1 f do Ogłoszenia.

Całość dokumentacji dostępna w kolejnych załącznikach:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu ( w tym załącznik nr 2 Formularz oferty)
 2. załącznik nr 1a opis przedmiotu zamówienia
 3. załącznik nr 1b opis przedmiotu zamówienia
 4. załącznik nr 1c opis przedmiotu zamówienia
 5. załącznik nr 1d opis przedmiotu zamówienia
 6. załącznik nr 1e opis przedmiotu zamówienia
 7. załącznik nr 1f opis przedmiotu zamówienia
 8. Projekt umowy – załącznik nr 3 do ogłoszenia
 9. Informacja o nieudzieleniu zamówienia