Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp – USŁUGI SPOŁECZNE -Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dotyczącego obsługi i wykorzystania zestawu interaktywnego (tablica interaktywna, rzutnik multimedialny, oprogramowanie dołączone do tablicy interaktywnej, inne dostępne darmowe oprogramowanie tablicy)
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp – USŁUGI SPOŁECZNE -Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dotyczącego obsługi i wykorzystania zestawu interaktywnego (tablica interaktywna, rzutnik multimedialny, oprogramowanie dołączone do tablicy interaktywnej, inne dostępne darmowe oprogramowanie tablicy)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp – USŁUGI SPOŁECZNE

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dotyczącego obsługi i wykorzystania zestawu interaktywnego (tablica interaktywna, rzutnik multimedialny, oprogramowanie dołączone do tablicy interaktywnej, inne dostępne darmowe oprogramowanie tablicy) dla dwóch 10-cio osobowych grup nauczycieli zakwalifikowanych na szkolenie przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu

Całość dokumentacji dostępna w kolejnych załącznikach:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. OPZ – załącznik nr 1 do Ogłoszenia
  3. Projekt umowy
  4. WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT
  5. Informacja o udzieleniu zamówienia