Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp – USŁUGI SPOŁECZNE – Zapewnienie udziału w szkoleniach dla nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Targu w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp – USŁUGI SPOŁECZNE – Zapewnienie udziału w szkoleniach dla nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Targu w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.

KRÓTKI OPIS:

Zapewnienie udziału w szkoleniach dla nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Targu w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej  w powiecie nowotarskim”.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 4 Części:

Część nr 1 – Zapewnienie udziału w szkoleniu dotyczącym aspektów związanych z gospodarką magazynową i zarządzaniem zapasami (szkolenie dla kadr pracujących w TSL) dla nauczyciela zakwalifikowanego na szkolenie  przez Komisję powołaną w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Targu  w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno – usługowej w powiecie nowotarskim.”

Część nr 2 – Zapewnienie udziału w szkoleniu dotyczącym aspektów związanych z marketingiem, promocji w mediach sieciowych, w szczególności w Internecie dla trzech nauczycieli zakwalifikowanych na szkolenie  przez Komisję powołaną w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Targu  w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno – usługowej w powiecie nowotarskim.”

Część nr 3 – Zapewnienie udziału w szkoleniu dotyczącym obsługi programu „Transport   i spedycja” dla dwóch nauczycieli zakwalifikowanych na szkolenie  przez Komisję powołaną w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Targu  w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno – usługowej w powiecie nowotarskim.”

Część nr 4 – Zapewnienie udziału w szkoleniu dotyczącym zagadnień związanych z transportem i spedycją krajową i międzynarodową dla dwóch nauczycieli zakwalifikowanych na szkolenie  przez Komisję powołaną w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Targu  w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno – usługowej w powiecie nowotarskim.”

Szczegółowe opisy przedmiotów zamówienia dla Części od 1 do 4 stanowią załączniki nr od  1 a do 1 d  do Ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI DOSTĘPNE PONIŻEJ:

1)Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikiem nr 2 (formularzem oferty)

2)Załącznik nr 1 a – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1

3)Załącznik nr 1 b – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2

4)Załącznik nr 1 c – Opis przedmiotu zamowienia dla części nr 3

5)Załącznik nr 1 d – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 4

6)Załącznik nr 3- Projekt umowy

7) INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

8)Informacja o udzieleniu zamówienia