Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp – USŁUGI SPOŁECZNE -Udział w szkoleniach dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej w powiecie nowotarskim”.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp – USŁUGI SPOŁECZNE -Udział w szkoleniach dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej w powiecie nowotarskim”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp – USŁUGI SPOŁECZNE

Udział w szkoleniach dla nauczycieli w ramach projektu pn.   „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej w powiecie nowotarskim”.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 5 Części:

Część nr 1 – Zapewnienie udziału w kursie pn.: Układy oczyszczania spalin nowoczesnych silników diesladla jednej 3 -osobowej grupy nauczycieli zakwalifikowanych na kurs przez Komisje powołana w Zespole Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo – hutniczej w powiecie nowotarskim.”

Część nr 2 – Zapewnienie udziału w kursie pn.:  Bezpośredni wtrysk benzyny firmy Bosch na przykładzie grupy Volkswagen dla jednej 3 -osobowej grupy nauczycieli zakwalifikowanych na kurs przez Komisje powołana w Zespole Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo – hutniczej w powiecie nowotarskim.”

Część nr 3 – Zapewnienie udziału w kursie pn.: Pośredni wtrysk benzyny systemy firmy Bosch oraz firm zewnętrznych dla jednej 3 -osobowej grupy nauczycieli zakwalifikowanych na kurs przez Komisje powołana w Zespole Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo – hutniczej w powiecie nowotarskim.”

Część nr 4 – Zapewnienie udziału w kursie pn.: „Kurs programu AutoCad” dla 8 nauczycieli zakwalifikowanych na kurs przez Komisje powołana w Zespole Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo – hutniczej w powiecie nowotarskim.”

Część nr 5 – Zapewnienie udziału w kursie pn.: Zasady projektowania instalacji elektrycznych przy pomocy nowoczesnych narzędzi programistycznych typu CADCAMdla jednego nauczyciela zakwalifikowanego na kurs przez Komisje powołana w Zespole Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo – hutniczej w powiecie nowotarskim.”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej Części postępowania stanowią kolejno załączniki 1 a – e do niniejszego Ogłoszenia.

Całość procedury dostępna w załącznikach poniżej :

  1. Ogłoszenie o zamówieniu ( w tym załącznik nr 2 – Formularz oferty)
  2. załącznik nr 1a – Opis przedmiotu zamówienia
  3. załącznik nr 1b – Opis przedmiotu zamówienia
  4. załącznik nr 1c – Opis przedmiotu zamówienia
  5. załącznik nr 1d – Opis przedmiotu zamówienia
  6. załącznik nr 1e – Opis przedmiotu zamówienia
  7. Projekt umowy – załącznik nr 3 do ogłoszenia
  8. Informacja i nieudzieleniu zamówienia