Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Pzp – USŁUGI SPOŁECZNE – Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej w powiecie nowotarskim”
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Pzp – USŁUGI SPOŁECZNE – Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej w powiecie nowotarskim”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Pzp – USŁUGI SPOŁECZNE

Przedmiotem zamówienia są następujące usługi: Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej w powiecie nowotarskim”.

Całość dokumentacji w załącznikach poniżej:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia studia- programowanie- E- ZSRZ (1)
  3. Załącznik nr 2 do Ogłoszenia studia- doradztwo- E- ZSRZ
  4. Zestawienie – wykaz złożonych ofert
  5. Informacja o udzieleniu zamówienia