Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Pp – USŁUGI SPOŁECZNE – Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku „Odnawialne zasoby i zasoby i źródła energii” w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Pp – USŁUGI SPOŁECZNE – Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku „Odnawialne zasoby i zasoby i źródła energii” w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Pp – USŁUGI SPOŁECZNE

Przedmiot postępowania:

Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku „Odnawialne zasoby i zasoby i źródła energii” w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej w powiecie nowotarskim”

Pełna dokumentacja w załącznikach poniżej:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. załącznik nr 1 do Ogłoszenia pn. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  3. Załącznik nr 3 – Projekt umowy ( Uwaga !!! projekt umowy będzie każdorazowo dostosowany do Regulaminu Studiów Podyplomowych obowiązującego u Wykonawcy wybranego do realizacji zadania)
  4. Wykaz złożonych ofert z dnia 15.09.2017r.
  5. Informacja o udzieleniu zamówienia