Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne
Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.zm.), którego przedmiotem są usługi społeczne:

Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej w powiecie nowotarskim”.

Część nr 1

Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych pn. Programowanie aplikacji webowych” dla nauczyciela zakwalifikowanego na studia przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół w Rabce – Zdrój. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do  Ogłoszenia.

Część nr 2

Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych pn. Systemy baz danych” dla nauczyciela zakwalifikowanego na studia przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół w Rabce – Zdrój. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

Część nr 3

Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych pn. Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość” dla nauczyciela zakwalifikowanego na studia przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół w Rabce – Zdrój. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do  Ogłoszenia.

Pełna dokumentacja zamówienia publicznego w załącznikach poniżej:

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.Załącznik nr 1 do Ogłoszenia studia- programowanie- E- ZSRZ (1)

3.Załącznik nr 2 do ogłoszenia studia- bazy – E- ZSRZ

4.Załącznik nr 3 do Ogłoszenia studia- doradztwo- E- ZSRZ

5.Załącznik nr 5 do Ogłoszenia – projekt umowy

6.Informacja o nieudzieleniu zamówienia