Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp – USŁUGI SPOŁECZNE -Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu on-line dotyczącego podstawowej obsługi i wykorzystania oprogramowania Geogebra dla trzech nauczycieli matematyki zakwalifikowanych na szkolenie przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp – USŁUGI SPOŁECZNE -Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu on-line dotyczącego podstawowej obsługi i wykorzystania oprogramowania Geogebra dla trzech nauczycieli matematyki zakwalifikowanych na szkolenie przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp – USŁUGI SPOŁECZNE

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu on-line dotyczącego podstawowej obsługi i wykorzystania oprogramowania Geogebra dla trzech nauczycieli matematyki zakwalifikowanych na szkolenie przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu.

Całość dokumentacji dostępna w kolejnych załącznikach:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. OPZ załącznik nr 1 do ogłoszenia
  3. Projekt umowy
  4. WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT
  5. Informacja o udzieleniu zamówienia