UNIEWAŻNIONE – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp – USŁUGI SPOŁECZNE -Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.
UNIEWAŻNIONE – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp – USŁUGI SPOŁECZNE -Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

KRÓTKI OPIS:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, Projekt pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 6 następujących części:

Część nr 1Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu baristycznego I stopnia dla jednego nauczyciela zakwalifikowanego na kurs przez Komisję powołaną w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 stanowi załącznik nr 2  do Ogłoszenia.

Część nr 2Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kelnerskiego I stopnia dla jednego nauczyciela zakwalifikowanego na kurs przez Komisję powołaną w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 stanowi załącznik nr 3  do Ogłoszenia.

Część nr 3 Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu carvingu dla jednego nauczyciela zakwalifikowanego na kurs przez Komisję powołaną w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3 stanowi załącznik nr 4  do Ogłoszenia.

Część nr 4Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn.: „Systemy informatyczne w turystyce i hotelarstwie” dla jednego nauczyciela zakwalifikowanego na kurs przez Komisję powołaną w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 4 stanowi załącznik nr 5  do Ogłoszenia.

Część nr 5Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu JAVA dla jednego nauczyciela zakwalifikowanego na kurs przez Komisję powołaną w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 5 stanowi załącznik nr 6  do Ogłoszenia.

Część nr 6Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu PHP zaawansowanego dla jednego nauczyciela zakwalifikowanego na kurs przez Komisję powołaną w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 6 stanowi załącznik nr 7 do Ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI DOSTĘPNE PONIŻEJ:

1)Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikiem nr 1 (formularzem oferty)

2)Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1

3)Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2

4)Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3

5)Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 4

6)Załącznik nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 5

7)Załącznik nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 6

8)Załącznik nr 8 – Projekt umowy

9)ZESTAWIENIE – WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT Z DNIA 12.09.2017 R.

10)Informacja o nieudzieleniu zamówienia w części nr 1,2,3,4,5 i 6