UNIEWAŻNIONE/ROZSTRZYGNIĘTE – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp – USŁUGI SPOŁECZNE – Zapewnienie udziału w kursach/szkoleniach dla nauczycieli Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Nowym Targu oraz Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.
UNIEWAŻNIONE/ROZSTRZYGNIĘTE – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp – USŁUGI SPOŁECZNE – Zapewnienie udziału w kursach/szkoleniach dla nauczycieli Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Nowym Targu oraz Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

KRÓTKI OPIS:

Zapewnienie udziału w kursach/szkoleniach dla nauczycieli Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Nowym Targu oraz Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, Projekt pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 14 następujących części:

Część nr 1 Zapewnienie udziału w kursie pn.: „Dekoracja stołu” dla dwóch nauczycieli przedmiotów gastronomicznych zakwalifikowanych na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół w Jabłonce w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

Część nr 2Zapewnienie udziału w kursie pn.: „HACCP w gastronomi” dla jednego nauczyciela przedmiotów gastronomicznych zakwalifikowanego na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół w Jabłonce w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 stanowi załącznik nr 3 do Ogłoszenia.

Część nr 3 Zapewnienie udziału w kursie pn.: „Podatek VAT w praktyce” dla jednego nauczyciela przedmiotów ekonomicznych zakwalifikowanego na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół w Jabłonce w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w  branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3 stanowi załącznik nr 4 do Ogłoszenia.

Część nr 4Zapewnienie udziału w kursie Sommelierskim dla jednego nauczyciela przedmiotów gastronomicznych zakwalifikowanego na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół w Jabłonce w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 4 stanowi załącznik nr 5 do Ogłoszenia.

Część nr 5Zapewnienie udziału w kursie pn.: „Zdobnictwo cukiernicze” dla dwóch nauczycieli przedmiotów gastronomicznych zakwalifikowanych na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół w Jabłonce w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 5 stanowi załącznik nr 6 do Ogłoszenia.

Część nr 6Zapewnienie udziału w kursie baristycznym I stopnia dla jednego nauczyciela zakwalifikowanego na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 6 stanowi załącznik nr 7 do Ogłoszenia.

Część nr 7Zapewnienie udziału w kursie baristycznym II stopnia dla jednego nauczyciela zakwalifikowanego na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 7 stanowi załącznik nr 8 do Ogłoszenia.

Część nr 8Zapewnienie udziału w szkoleniu pn.: „Szkolenie z zakresu kuchni molekularnej” dla jednej 5 osobowej grupy nauczycieli zawodu na kierunku kucharz, cukiernik zakwalifikowanych na szkolenie przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 8 stanowi załącznik nr 9 do Ogłoszenia.

Część nr 9Zapewnienie udziału w kursie baristycznym I stopnia dla jednego nauczyciela zakwalifikowanego na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 9 stanowi załącznik nr 10 do Ogłoszenia.

Część nr 10Zapewnienie udziału w kursie kelnerskim I stopnia dla jednego nauczyciela zakwalifikowanego na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 10 stanowi załącznik nr 11 do Ogłoszenia.

Część nr 11 Zapewnienie udziału w kursie carvingu – poziom podstawowy dla jednego nauczyciela zakwalifikowanego na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 11 stanowi załącznik nr 12 do Ogłoszenia.

Część nr 12Zapewnienie udziału w kursie pn.: „Systemy informatyczne w turystyce i hotelarstwie” dla jednego nauczyciela zakwalifikowanego na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 12 stanowi załącznik nr 13 do Ogłoszenia.

Część nr 13Zapewnienie udziału w kursie JAVA dla jednego nauczyciela zakwalifikowanego na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 13 stanowi załącznik nr 14 do Ogłoszenia.

Część nr 14Zapewnienie udziału w kursie PHP zaawansowanym dla jednego nauczyciela zakwalifikowanego na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 14 stanowi załącznik nr 15 do Ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI DOSTEPNE PONIŻEJ:

1)Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikiem nr 1 (formularzem oferty)

2)Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamowienia dla części nr 1

3)Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2

4)Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3

5)Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 4

6)Załącznik nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 5

7)Załącznik nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 6

8)Załącznik nr 8 – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 7

9)Załącznik nr 9 – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 8

10)Załącznik nr 10 – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 9

11)Załącznik nr 11 – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 10

12)Załącznik nr 12 – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 11

13)Załącznik nr 13 – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 12

14)Załącznik nr 14 – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 13

15)Załącznik nr 15 – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 14

16)Załącznik nr 16 – Projekt umowy

17)ZESTAWIENIE – WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT

18)Informacja o nieudzieleniu zamówienia w części nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14

19)Informacja o udzieleniu zamówienia w części nr 8 i 11