Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Pzp – USŁUGI SPOŁECZNE -Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku „Menager Hotelu” dla jednego nauczyciela zakwalifikowanego na studia podyplomowe przez Komisje powołaną w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Pzp – USŁUGI SPOŁECZNE -Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku „Menager Hotelu” dla jednego nauczyciela zakwalifikowanego na studia podyplomowe przez Komisje powołaną w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Pzp – USŁUGI SPOŁECZNE -Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku „Menager Hotelu” dla jednego nauczyciela zakwalifikowanego na studia podyplomowe przez Komisje powołaną w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu

 

Pełna dokumentacja w załącznikach poniżej:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do ogłoszenia
  3. Załącznik nr 3 – Projekt umowy ( Uwaga !!! projekt umowy będzie każdorazowo dostosowany do Regulaminu Studiów Podyplomowych obowiązującego u Wykonawcy wybranego do realizacji zadania)
  4. Wykaz złożonych ofert z dnia 15.09.2017r.
  5. Informacja o udzieleniu zamówienia