Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Pzp – USŁUGI SPOŁECZNE
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Pzp – USŁUGI SPOŁECZNE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.zm.), którego przedmiotem są usługi społeczne:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno -elektronicznej w powiecie nowotarskim”.

Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy Części:

Część 1

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „ Programista aplikacji na smartphone i system IOS i Android” dla jednej maksymalnie 10-osobowej grupy uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk zakwalifikowanych na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół w Rabce- Zdrój, ul. Kościuszki 9.

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „Grafik komputerowy z elementami fotografii reklamowej” dla jednej maksymalnie 10-osobowej grupy uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk zakwalifikowanych na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół w Rabce- Zdrój, ul. Kościuszki 9.

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „ Projektant i administrator stron internetowych z modułem SEO i e-marketingu” dla jednej maksymalnie 10 -osobowej grupy uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk zakwalifikowanych na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół w Rabce- Zdrój, ul. Kościuszki 9.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, projekt „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w elektryczno- elektronicznej w powiecie nowotarskim”.

 

Część 2

Zorganizowanie i przeprowadzenie „Kursu pierwszej pomocy przedmedycznej” dla jednej 10-osobowej grupy uczniów zawodów z branży elektryczno- elektrycznej zakwalifikowanych na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego V w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, projekt „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno- elektronicznej w powiecie nowotarskim”.

Część 3

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn.:  „Kurs z uprawnieniami elektrycznymi – GRUPA 1 Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną – Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV wraz z egzaminem” dla dwóch maksymalnie 15-osobowych grup uczniów kształcących się w zawodach technik elektryk, elektryk i elektromechanik zakwalifikowanych na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego                   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, projekt „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno- elektronicznej w powiecie nowotarskim”.

Pełna dokumentacja zamówienia publicznego w załącznikach poniżej:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. OPZ zał 1
 3. OPZ zał 2
 4. OPZ zał 3
 5. OPZ zał 4
 6. OPZ zał 5
 7. projekt umowy
 8. ZMIANA, MODYFIKACJA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU – FORMULARZA OFERTY Z DNIA 07.08.2017 R.
 9. ZMIANA, MODYFIKACJA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
 10. Informacja z otwarcia ofert z dnia 11.08.2017
 11. Informcja o udzieleniu zamówienia