ROZPOZNANIE RYNKU – Zapytanie ofertowe na: zlecenie usługi transportowej polegającej na dowiezieniu i odwiezieniu jednej max. 17-osobowej grupy uczniów Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce wraz z 1 opiekunem na zajęcia wyjazdowe organizowane w ramach projektu pn.: „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w obszarze kształcenia ogólnego biologia”.
ROZPOZNANIE RYNKU – Zapytanie ofertowe na: zlecenie usługi transportowej polegającej na dowiezieniu i odwiezieniu jednej max. 17-osobowej grupy uczniów Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce wraz z 1 opiekunem na zajęcia wyjazdowe organizowane w ramach projektu pn.: „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w obszarze kształcenia ogólnego biologia”.

KRÓTKI OPIS:

Przedmiotem zamówienia jest zlecenie usługi transportowej polegającej na dowiezieniu i odwiezieniu jednej max. 17-osobowej grupy uczniów Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce wraz z 1 opiekunem na zajęcia wyjazdowe organizowane w ramach projektu pn.: „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w obszarze kształcenia ogólnego biologia”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

DOKUMENTACJA DO POBRANIA:

1)Zapytanie ofertowe

2)Załącznik nr 1 – Formularz oferty

3)Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia