ROZPOZNANIE RYNKU – Zapytanie ofertowe na: zlecenie usługi transportowej polegającej na dowiezieniu i odwiezieniu jednej max. 15-osobowej grupy uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu wraz z 1 opiekunem na zajęcia wyjazdowe organizowane w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.
ROZPOZNANIE RYNKU – Zapytanie ofertowe na: zlecenie usługi transportowej polegającej na dowiezieniu i odwiezieniu jednej max. 15-osobowej grupy uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu wraz z 1 opiekunem na zajęcia wyjazdowe organizowane w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

KRÓTKI OPIS:

Przedmiotem zamówienia jest zlecenie usługi transportowej polegającej na dowiezieniu i odwiezieniu jednej max. 15-osobowej grupy uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu  wraz z 1 opiekunem na zajęcia wyjazdowe organizowane w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

ZAŁĄCZNIKI:

1)Zapytanie ofertowe

2)Załącznik nr 1 – Formularz oferty

3)Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia