ROZPOZNANIE RYNKU – Zapytanie ofertowe na: świadczenie usługi transportowej w związku z realizacją form wsparcia dla uczniów zakwalifikowanych w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.
ROZPOZNANIE RYNKU – Zapytanie ofertowe na: świadczenie usługi transportowej w związku z realizacją form wsparcia dla uczniów zakwalifikowanych w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.

KRÓTKI OPIS:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej w związku z realizacją form wsparcia dla uczniów zakwalifikowanych w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.

Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania:

Zadanie nr 1

Przedmiotem zamówienia jest dowiezienie, przewiezienie i odwiezienie jednej max. 10-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona ZS1/AU/kurs/7/2017)Zespołu Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu (zwanego dalej ZS1) wraz z 1 opiekunem na plener organizowany w ramach kursu fotograficznego realizowanego w ramach projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”, który odbędzie się w centrum Zakopanego (Hotel Aries).

Zadanie nr 2

Przedmiotem zamówienia jest dowiezienie, przewiezienie i odwiezienie jednej maksymalnie 10-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona ZS1/AU/kurs/7/2017)Zespołu Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu (zwanego dalej ZS1) wraz z 1 opiekunem na plener organizowany w ramach kursu fotograficznego realizowanego w ramach projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”, który odbędzie się w Krakowie.

Zadanie nr 3

Przedmiotem zamówienia jest dowiezienie, przewiezienie i odwiezienie jednej maksymalnie 20-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona  ZS1/AU/wizyta/2/2017)Zespołu Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu (zwanego dalej ZS1) wraz z 2 opiekunami na  wizytę zawodoznawczą  organizowaną w ramach projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”, która odbędzie się w Sosnowcu oraz Dąbrowie Górniczej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

DOKUMENTACJA DO POBRANIA:

1)Zapytanie ofertowe

2)Załącznik nr 1 – Formularz oferty

3)Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia