ROZPOZNANIE RYNKU – Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Nowotarski.
ROZPOZNANIE RYNKU – Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Nowotarski.

KRÓTKI OPIS:

Dostawa wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Nowotarski.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

DOKUMENTACJA DO POBRANIA:

1)Zapytanie ofertowe

2)Załącznik nr 1 – Formularz oferty

3)Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

4)Załącznik nr 3 – Projekt umowy