UNIEWAŻNIONE – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp – USŁUGI SPOŁECZNE – Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla nauczycieli Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.
UNIEWAŻNIONE – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp – USŁUGI SPOŁECZNE – Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla nauczycieli Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

Przedmiotem zamówienia są następujące usługi:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla nauczycieli Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Nowym Targu w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, Projekt pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 8 następujących części:

Część nr 1Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn.: „Dekoracja stołu” dla dwóch nauczycieli zakwalifikowanych na kurs przez Komisję powołaną w Zespole Szkół w Jabłonce w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 stanowi załącznik nr 2  do Ogłoszenia.

Część nr 2Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn.: „HACCP w gastronomi” dla jednego nauczyciela zakwalifikowanego na kurs przez Komisję powołaną w Zespole Szkół w Jabłonce w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 stanowi załącznik nr 3  do Ogłoszenia.

Część nr 3 Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn.: „Podatek VAT w praktyce” dla jednego nauczyciela zakwalifikowanego na kurs przez Komisję powołaną w Zespole Szkół w Jabłonce w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w  branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3 stanowi załącznik nr 4  do Ogłoszenia.

Część nr 4Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Sommelierskiego dla jednego nauczyciela zakwalifikowanego na kurs przez Komisję powołaną w Zespole Szkół w Jabłonce w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 4 stanowi załącznik nr 5  do Ogłoszenia.

Część nr 5Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn.: „Zdobnictwo cukiernicze” dla dwóch nauczycieli zakwalifikowanych na kurs przez Komisję powołaną w Zespole Szkół w Jabłonce w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 5 stanowi załącznik nr 6  do Ogłoszenia.

Część nr 6Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu baristycznego I stopnia dla jednego nauczyciela zakwalifikowanego na kurs przez Komisję powołaną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 6 stanowi załącznik nr 7 do Ogłoszenia.

Część nr 7Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu baristycznego II stopnia dla jednego nauczyciela zakwalifikowanego na kurs przez Komisję powołaną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 7 stanowi załącznik nr 8  do Ogłoszenia.

Część nr 8Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu kuchni molekularnej dla pięciu nauczycieli zakwalifikowanych na szkolenia przez Komisję powołaną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 8 stanowi załącznik nr 9  do Ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI DOSTĘPNE PONIŻEJ:

1)Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikiem nr 1 (formularzem oferty)

2)Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia dla część nr 1

3)Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2

4)Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3

5)Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 4

6)Załącznik nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 5

7)Załącznik nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 6

8)Załącznik nr 8 – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 7

9)Załącznik nr 9 – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 8

10)Załącznik nr 10 -Projekt umowy

11)Pytania, odpowiedzi

12)ZESTAWIENIE – WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT

13)Informacja o nieudzieleniu zamówienia w części nr 8

14)Informacja o nieudzieleniu zamówienia w części nr 1,2,3,4,5,6 i 7