Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Pzp – USŁUGI SPOŁECZNE -Zapewnienie udziału w kursie pn.: „Kurs programu AutoCad” dla 8 nauczycieli zakwalifikowanych na kurs przez Komisje powołana w Zespole Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo – hutniczej w powiecie nowotarskim.”
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Pzp – USŁUGI SPOŁECZNE -Zapewnienie udziału w kursie pn.: „Kurs programu AutoCad” dla 8 nauczycieli zakwalifikowanych na kurs przez Komisje powołana w Zespole Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo – hutniczej w powiecie nowotarskim.”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Pzp – USŁUGI SPOŁECZNE – pn. Zapewnienie udziału w kursie pn.: „Kurs programu AutoCad” dla 8 nauczycieli zakwalifikowanych na kurs przez Komisje powołana w Zespole Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo – hutniczej w powiecie nowotarskim.”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 1 do niniejszego Ogłoszenia

Całość dokumentacji postępowania dostępna w załącznikach poniżej:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu ( w tym formularz oferty) załącznik nr 2 do ogłoszenia
  2. AutoCad-ZSTiP -opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do ogłoszenia
  3. Projekt umowy – załącznik nr 3 do ogłoszenia
  4. Informacja o udzieleniu zamówienia