Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp – USŁUGI SPOŁECZNE -Udział w szkoleniach zawodowych dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej w powiecie nowotarskim”.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp – USŁUGI SPOŁECZNE -Udział w szkoleniach zawodowych dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej w powiecie nowotarskim”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp – USŁUGI SPOŁECZNE

Przedmiotem zamówienia są następujące usługi : Udział w szkoleniach zawodowych dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej w powiecie nowotarskim”.

Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie Części:

Część 1 – Zapewnienie udziału w szkoleniu z zakresu instalacji i konfiguracji Windows Serwer dla trzech nauczycieli zakwalifikowanych na szkolenie przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej w powiecie nowotarskim”.

Część 2 – Zapewnienie udziału w szkoleniu z zakresu PHP z zakresu profesjonalnego tworzenia aplikacji internetowych dla trzech nauczycieli zakwalifikowanych na szkolenie przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej w powiecie nowotarskim”.

Całość dokumentacji postępowania dostępna w załącznikach:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Załącznik nr 1 do ogłoszenia – Opis przedmiotu zamówienia dla Części 1
  3. Załącznik nr 2 do ogłoszenia – Opis przedmiotu zamówienia dla Części 2
  4. Projekt umowy – załącznik nr 4 do ogłoszenia
  5. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
  6. Informacja o udzieleniu zamówienia