Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp – USŁUGI SPOŁECZNE -Udział w szkoleniach dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej w powiecie nowotarskim”.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp – USŁUGI SPOŁECZNE -Udział w szkoleniach dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej w powiecie nowotarskim”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp – USŁUGI SPOŁECZNE

Udział w szkoleniach dla nauczycieli w ramach projektu pn.   „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej w powiecie nowotarskim”.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 Części:

Część nr 1 – Zapewnienie udziału w kursie pn.: „Kurs programu AutoCad” dla 8 nauczycieli zakwalifikowanych na kurs przez Komisje powołana w Zespole Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo – hutniczej w powiecie nowotarskim.”

Część nr 2 – Zapewnienie udziału w kursie pn.: Zasady projektowania instalacji elektrycznych przy pomocy nowoczesnych narzędzi programistycznych typu CADCAMdla jednego nauczyciela zakwalifikowanego na kurs przez Komisje powołana w Zespole Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo – hutniczej w powiecie nowotarskim.”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej Części postępowania stanowią kolejno załączniki 1 a,b do niniejszego Ogłoszenia.

Całość procedury dostępna w załącznikach poniżej :

  1. Ogłoszenie o zamówieniu w tym formularz oferty
  2. załącznik nr 1a – Opis przedmiotu zamówienia
  3. załącznik nr 1b – Opis przedmiotu zamówienia
  4. Projekt umowy – załącznik nr 3 do ogłoszenia
  5. Modyfikacja ogłoszenia – pismo z dnia 18.10.2017r.
  6. załącznik nr 1a Opis przedmiotu zamówienia – Kurs programu AutoCad po modyf.
  7. Modyfikacja ogłoszenia – pismo z dnia 20.10.2017r.
  8. załącznik nr 1a Opis przedmiotu zamówienia – Kurs programu AutoCad po modyf. 2
  9. Informacja i nieudzieleniu zamówienia