Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Pzp -Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Pzp -Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), którego przedmiotem są usługi społeczne:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 7 Części:

1)            Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu baristy dla nauczyciela zakwalifikowanego na kurs przez Komisje powołaną w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno – usługowej w powiecie nowotarskim.”

2)            Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z systemów zarządzania ERP dla dwóch   nauczycieli zakwalifikowanych na szkolenie przez Komisje powołaną w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno – usługowej w powiecie nowotarskim.”

3)            Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu inwentaryzacja w praktyce dla dwóch   nauczycieli zakwalifikowanych na kurs przez Komisje powołaną w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno – usługowej w powiecie nowotarskim.”

4)            Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie negocjacji w biznesie i handlu dla nauczyciela zakwalifikowanego na szkolenie przez Komisje powołaną w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno – usługowej w powiecie nowotarskim.”

5)            Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Profesjonalny Office Manager dla nauczyciela zakwalifikowanego na szkolenie przez Komisje powołaną w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno – usługowej w powiecie nowotarskim.”

6)            Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Poligon Handlowy dla dwóch nauczycieli zakwalifikowanych na szkolenie przez Komisje powołaną w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno – usługowej w powiecie nowotarskim.”

7)            Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z doskonalenia wizerunku w pracy biurowej dla nauczyciela zakwalifikowanego na szkolenie przez Komisje powołaną w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno – usługowej w powiecie nowotarskim.”

Całość dokumentacji w postępowaniu w dokumentacji poniżej:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu ( w tym Formularz oferty – załącznik nr 2 )
  2. Załącznik nr 1a – 1 g Szczegółowe opisy przedmiotów zamówienia dla poszczególnej Części postępowania
  3. Załącznik nr 3 -Projekt umowy
  4. Wykaz złożonych ofert z dnia 19.09.2017r.
  5. Informacja o nieudzieleniu zamówienia
  6. Informcja o udzieleniu zamówienia w części nr 2