Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o ustawy Pzp – USŁUGI SPOŁECZNE -Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej w powiecie nowotarskim”.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o ustawy Pzp – USŁUGI SPOŁECZNE -Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej w powiecie nowotarskim”.

Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej w powiecie nowotarskim”.

Część nr 1

Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych pn. Programowanie aplikacji webowych” dla nauczyciela zakwalifikowanego na studia przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół w Rabce – Zdrój. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

Część nr 2

Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych pn. Systemy baz danych” dla nauczyciela zakwalifikowanego na studia przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół w Rabce – Zdrój. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.

Część nr 3

Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych pn. Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość” dla nauczyciela zakwalifikowanego na studia przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół w Rabce – Zdrój. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia.

Pełna dokumentacja w załącznikach poniżej:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia studia- programowanie- E- ZSRZ (1)
  3. Załącznik nr 2 do ogłoszenia studia- bazy – E- ZSRZ
  4. Załącznik nr 3 do Ogłoszenia studia- doradztwo- E- ZSRZ
  5. Załącznik nr 5 do Ogłoszenia – projekt umowy ( Uwaga !!! projekt umowy będzie każdorazowo dostosowany do Regulaminu Studiów Podyplomowych obowiązującego u Wykonawcy wybranego do realizacji zadania)
  6. Wykaz ofert z dnia 17.09.2017r.
  7. Wybór
  8. Informacja o nieudzieleniu zamówienia
  9. Informacja o udzieleniu zamówienia