Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne
Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.zm.), którego przedmiotem są usługi społeczne:

Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku „Menager Hotelu” dla jednego nauczyciela zakwalifikowanego na studia podyplomowe przez Komisje powołaną w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.

Pełna dokumentacja zamówienia publicznego w załącznikach poniżej:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do ogłoszenia
  3. Załącznik nr 3 – Projekt umowy
  4. Informacja o nieudzieleniu zamówienia