Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne
Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.zm.), którego przedmiotem są usługi społeczne:

Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku „Odnawialne zasoby i zasoby i źródła energii” w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej w powiecie nowotarskim”.

Pełna dokumentacja zamówienia publicznego w załącznikach poniżej:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. załącznik nr 1 do Ogłoszenia pn. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  3. Załącznik nr 3 – Projekt umowy
  4. Informacja o nieudzieleniu zamówienia