Category : Zespół Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu
ROZPOZNANIE RYNKU – Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Nowotarski.

KRÓTKI OPIS: Dostawa wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Nowotarski. Szczegółowy […]

PRZETARG NIEOGRANICZONY: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu.

Ogłoszenie nr 611844-N-2017 z dnia 2017-11-06 r. Zespół Szkół Nr 1: Dostawa sprzętu komputerowego oraz […]