O Projekcie

Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu

Zespół Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Nowym Targu

Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce